ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

2015-01-18 13:21
              ΧΑΡΤΗΣ  ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2015-01-18 13:14
Σήμερα οι κάτοικοι της Γης φτάνουν τα 7.200.000.000 και είναι άνισα κατανεμημένοι στην επιφάνεια της Γης, με αποτέλεσμα άλλες περιοχές του πλανήτη μας να είναιπυκνοκατοικημένες και άλλες να είναιαραιοκατοικημένες.   Για να δηλώσουμε την κατανομή του πληθυσμού της Γη,...