ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2015-01-18 13:14

Σήμερα οι κάτοικοι της Γης φτάνουν τα 7.200.000.000 και είναι άνισα κατανεμημένοι στην επιφάνεια της Γης, με αποτέλεσμα άλλες περιοχές του πλανήτη μας να είναιπυκνοκατοικημένες και άλλες να είναιαραιοκατοικημένες.

 

Για να δηλώσουμε την κατανομή του πληθυσμού της Γη, χρησιμοποιούμε τον όρο πυκνότητα πληθυσμού. Η πυκνότητα δηλώνει τον αριθμό των κατοίκων που ανaλογούν σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο μιας περιοχής. Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα πληθυσμού μιας χώρας διαιρούμε τους κατοίκους της με τη συνολική της έκταση.

 

Έτσι υπάρχουν κράτη όπως το Μονακό, η Σιγκαπούρη, η Μάλτα που είναι πυκνοκατοικημένα με χιλιάδες κατοίκους ανά τ. χμ. ενώ άλλες χώρες όπως η Μογγολία, η Ναμίμπια και η Αυστραλία είναι αραιοκατοικημένες με λιγότερους από 3 κατοίκους ανά τ. χμ.

 

 Τα κριτήρια με τα οποία οι άνθρωποι αποφασίζουν πού θα εγκατασταθούν είναι πολλά και συχνά άγνωστα. Γενικά πάντως, οι λόγοι που επηρεάζουν την εγκατάσταση των ανθρώπων σε μια περιοχή μπορούν να χωριστούν σε:

Φυσικούς,

ιστορικούς και

Οικονομικούς

Πιο συγκεκριμένα οι λόγοι είναι:

  •     το κλίμα
  •     η προσφορά εργασίας
  •     το υψόμετρο της περιοχής
  •     η απόσταση από τη θάλασσα
  •     η απόσταση από καλλιεργούμενες εκτάσεις
  •     οι φυσικές καταστροφές και οι πόλεμοι
  •     η μετανάστευση
  •   η πολιτική ή έλλειψη πολιτικής περιορισμού   των γεννήσεων από ένα